Krystyna Aleksander z Krościenka nad Dunajcem – artystka i propagatorka kultury

Niezwykle gorący kult Świętej Kingi w twórczości Krystyny Aleksander. Wiersze poetki są próbą podziękowania za otrzymane łaski. Święta Kinga została wielokrotnie sportretowana przez artystkę.

Zapraszam do zeszłorocznego tekstu Apostolstwa Chorych.
wspólnoty, która pomaga chorym przeżywać cierpienie w sposób twórczy, bardziej Chrystusowy. Papież Pius XI zatwierdzając 12 sierpnia 1934 r. Apostolstwo Chorych nazwał je “Unio Pia” – czyli pobożnym stowarzyszeniem. Papież ten postawił Apostolstwo Chorych obok Akcji Katolickiej jako wzór postawy apostolskiej.

https://www.apchor.pl/temat/2022/08/09/Ciocia-Krysia-z-Kroscienka