Krystyna Aleksander z Krościenka nad Dunajcem – artystka i propagatorka kultury

Niezwykle gorący kult Świętej Kingi w twórczości Krystyny Aleksander. Wiersze poetki są próbą podziękowania za otrzymane łaski. Święta Kinga została wielokrotnie sportretowana przez artystkę.

Zapraszam do zeszłorocznego tekstu Apostolstwa Chorych.
wspólnoty, która pomaga chorym przeżywać cierpienie w sposób twórczy, bardziej Chrystusowy. Papież Pius XI zatwierdzając 12 sierpnia 1934 r. Apostolstwo Chorych nazwał je “Unio Pia” – czyli pobożnym stowarzyszeniem. Papież ten postawił Apostolstwo Chorych obok Akcji Katolickiej jako wzór postawy apostolskiej.

https://www.apchor.pl/temat/2022/08/09/Ciocia-Krysia-z-Kroscienka

Spotkanie autorskie pt.: ,,Śladami Św. Kingi”

26 lipca b.r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku odbyło się spotkanie autorskie Krystyny Aleksander pt. ,,Śladami św. Kingi”. Wśród obecnych byli seniorzy z Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Starszych, którzy odśpiewali artystce jej wiersz pt.”Pejzaże”, do którego sami skomponowali muzykę. Recytowali także wiersze poetki.  Na spotkaniu wyświetlono poezję w interpretacji samej autorki sprzed jedenastu lat: min: ,,Tobie Kingo’, ,,Miasto moich snów” , ,,Najmilsza ze wszystkich”, ,,Madonna Krościeńska”.

http://kroscienko-nad-dunajcem.pl/2018/08/02/spotkanie-autorskie-pt-sladami-sw-kingi/#podstrona

 

Z cyklu: Krościenko-Tu najpiękniej

Relacja TUTAJ

Zapraszamy na spotkanie historyczno-kulturalne

z udziałem Krystyny Aleksander i Stanisława Drobota,

które odbędzie się w sobotę 21 lipca 2018 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Pienińskiego Parku Narodowego. w Krościenku, przy ul.Jagiellońskiej.

Spotkaniu towarzyszy wystawa historycznych pamiątek i dokumentów oraz twórczości artystycznej.

Organizator

Bożena Soliwoda