Poezja Krystyny Aleksander w wykonaniu Piotra Cyrwusa

Podczas koncertu Pieniny Kultura Sacrum, który odbył się 23 lipca 2022, wysłuchaliśmy wierszy Krystyny Aleksander. Na organach akompaniował Marek Stefański. Tłem do mistrzowskiej recytacji Piotra Cyrwusa były improwizacje organowe z tematem regionalnym oraz dźwiękami natury.  Uroczystość tę uświetniła także pienińska kapela.

We wrześniu 2023 Krystyna Aleksander przekazała Piotrowi Cyrwusowi wiersz  pt.: ,,W podzięce” napisany właśnie dla niego…              W odpowiedzi otrzymała ciepłe podziękowanie i pozdrowienia od aktora.

Piotr Cyrwus aktor o wielkiej kulturze
Mądrość otrzymał już w swojej naturze
To z dziada pradziada góral prawdziwy
Nad wyraz zdolny, serdeczny, życzliwy.

Czytał me wiersze z niezwykłą czułością
W skupieniu wzruszona słuchałam z radością
Klęcząc przede mną po wystąpieniu
Twarz w mych dłoniach ukrył w zamyśleniu
Poczułam wtedy dumę tak ogromną
Że nie licowała z duszą moją skromną.

Gdy koncert się skończył, na pożegnanie
Popłynęło z chóru dostojne granie
Górale donośnie „Sto lat” mi zagrali
Śpiewanie i granie słychać było z dali.
I tęskne melodii skrzypek rzewne łkanie
Które w mej pamięci na zawsze zostanie.

Koncert ten wielką był ucztą dla duszy
W niejednym słuchaczu serce poruszył.
Bukiety kwiatów które otrzymałam
Z całego serca Świętej Kindze dałam.